Misja mediów publicznych
Ustawa o radiofonii i telewizji była jedną z pierwszych ustaw dostosowujących Polskę do możliwości nazwania ją państwem demokratycznym.

Walka o Media Publiczne - jest jedyną możliwością kontroli władzy przez społeczeństwo, bez której nie ma najmniejszej szansy na demokratyczne społeczeństwo.