Filozofia

Presja psychiczna

Presja psychiczna

Jedna z dwóch fundamentalnych zasad libertarianizmu to aksjomat nieagresji. Zasada ta głosi, że nie wolno inicjować przemocy wobec innych ludzi. Przemoc jest dopuszczalna tylko w obronie. No ale co to konkretnie jest ta przemoc, której nie wolno inicjować?
GPS 2017-03-01 01:19 0
Pragmatyzm czy ideologia?

Pragmatyzm czy ideologia?

Niektórzy uważają, że wszelkie ideologie prowadzą do zła. A dobro to działanie pragmatyczne. Wolność to pragmatyzm, a wszelkie ideologie dążą do zniewolenia.
GPS 2017-02-27 18:28 0
Prawda pierwotna

Prawda pierwotna

Prawdy są jak język - ewoluują. W języku odpowiednio długo rozpowszechniany błąd staje się normą. A prawda może być tylko językowa, innej prawdy nie ma. Prawda to zgodność zdania w języku z tym co opisuje. Prawda to zgodność znaku z jego desygnatem. Zmienia się semantyka, zmienia się prawda.
GPS 2017-01-30 18:29 0
Libertarianizm jest konserwatywny

Libertarianizm jest konserwatywny

Libertarianizm to po prostu pewien drobny, społeczny, polityczny wycinek chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo to rozbudowany system religijny, moralny, teologiczny, metafizyczny - a libertarianizm to tylko mała część tego systemu dotycząca pewnych politycznych zasad organizacji społeczeństwa opartych na moralności.
GPS 2017-01-25 23:55 0
Libertarianie to konserwatyści cywilizacji zachodniej

Libertarianie to konserwatyści cywilizacji zachodniej

Libertarianie są konserwatystami, bo wierzą w zasady, a nie praktykę ich łamania. Państwo to sługa wolnych obywateli, a nie jakiś władca, tyran, zarządca, czy lewiatan.
GPS 2017-01-25 23:05 0
Psy nigdy nie wchodzą do tej samej rzeki

Psy nigdy nie wchodzą do tej samej rzeki

Nigdy nie miałem psa. Najpierw matka zabraniała, teraz żona. I do niedawna nie wiedziałem jaką mi krzywdę zrobiły.
GPS 2017-01-08 05:34 1
Traktat o pilnowaniu

Traktat o pilnowaniu

Znajduję kamień. Biorę go do ręki i staje się on mój. Jest mój, bo go trzymam. Jest mój, bo mam go w zasięgu wzroku i jestem bliżej niż inni, którzy też się nim zaciekawili. Jest mój, bo inni mi go łatwo nie wyrwą. A nawet jakby mogli wyrwać, to im się to nie opłaca, bo dookoła jest pełno takich samych kamieni i mogą sobie wziąć własne - ten mój nie jest w niczym lepszy.
GPS 2017-01-03 02:38 0